ਵਾਇਰ ਨਿਊਜ਼

ਅਰਲੀ-ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਫਲਤਾ

ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਪਾਦਕ

ਦਾਤਾਰ ਕੈਂਸਰ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਨੇ ਅੱਜ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਐਸ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 'ਬ੍ਰੇਕਥਰੂ ਡਿਵਾਈਸ ਅਹੁਦਾ' ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ US FDA ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕਥਰੂ ਡਿਵਾਈਸ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਖੋਜ ਟੈਸਟ ਬ੍ਰੇਕਥਰੂ ਡਿਵਾਈਸ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਬਣ ਗਿਆ।      

ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, 500,000 ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 100,000 ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ 2022 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ।

ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੇ ਉੱਚ ਸਟੀਕਤਾ (>99%) ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਲਈ 5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 55-69 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 3 ng/mL ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਰਮ PSA ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਐਡੀਨੋਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕੂਲੇਟਿੰਗ ਟਿਊਮਰ ਸੈੱਲ (ਸੀਟੀਸੀ) ਦੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

“ਬ੍ਰੇਕਥਰੂ ਯੰਤਰ ਅਹੁਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ CTC-ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ”ਡਾ. ਵਿਨੀਤ ਦੱਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ CE ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 'ਟ੍ਰਬਲੂਡ-ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। UK-NICE ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ MedTech ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਨੂੰ 'ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਬ੍ਰੇਕਥਰੂ ਡਿਵਾਈਸ ਅਹੁਦਾ ਐਫ ਡੀ ਏ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੇਕਥਰੂ ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Print Friendly, PDF ਅਤੇ ਈਮੇਲ

ਸਬੰਧਤ ਨਿਊਜ਼

ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ

ਸੰਪਾਦਕ

eTurboNew ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਲਿੰਡਾ ਹੋਨਹੋਲਜ਼ ਹੈ। ਉਹ Honolulu, Hawaii ਵਿੱਚ eTN HQ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ