ਸ਼੍ਰੇਣੀ - ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ

ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਤੰਤਰ, ਕੈਸਪੀਅਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਕਾਕੇਸਸ ਪਰਬਤ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਬਾਕੂ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ. ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੇਰਵਾਂਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜੋ 15 ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਰੀਟਰੀਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਥਰ ਮੇਡਨ ਟਾਵਰ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ.